Odlučovač tuků a škrobů

Lapol má své využití u restaurací, hotelů , závodních jídelen, penzionů, zpracovatelských závodu jako jsou masokombináty a všude tam kde je potřeba odstranit z odpadních vod tuky , které jsou nežádoucím elementem v dalším procesu biologickém čištění odpadních vod (ČOV) .

Popis

Výrobek je vodotěsná plastová nádrž se sestavou norných stěn a přepážek . Dále je v lapolu tukový žlab ,který slouží k ukládání přebytečného tuku. Znečištěná voda s obsahem tuků protéká dvěmi soustavami norných stěn, z poslední komory je vyustění do kanalizace. Vzniklí tukový škraloup lze vyhrnout do tukového žlabu. Vyčerpání lapolu vždy provádí specializovaná firma nejlépe třikrát do roka. Vše záleží na velikosti provozu a míře znečištění odpadních vod.Pro lepší fukčnost celého zařízení lze přidávat bakteríe, které napomohou k lepšímu rozkladu tuků a lepšímu chodu lapolu.

Důležité

Do lapolu nelze svádět potrubím odpadní vody s obsahem ropných látek nebo fekálií . Z provozů se tak přivádí samostatným potrubím přímo do lapolu, NIKDY VRCHEM PŘES ŽLAB ,DOŠLO BY TAK KE ZTRÁTĚ FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ.

Zobrazit/Skrýt další informace