Sklolaminátové septiky

Septiky jsou upravené jímky pomocí instalaci 2. - 3. komor . Pomocí těchto komor probíhá separace odpadních vod a procesu biologicky-mechanickému čištění . Voda ze septiků se mohou vypouštět do vodních toků nebo pomocí vsakovacích polí do spodních vod. Díky tomu se septiky nevyvážejí tak často jako jímky – žumpy , jen se jednou za rok odčerpává usazený kal což provádí odborná firma . Část kalu se ponechá pro aktivaci bakterii , které pomahají čistit přitékající splaškovou vodu . Velikost septiku se volí podle počtu trvale žijících osob nebo dle využití nemovitosti .

Septiky jsou válcového tvaru díky tomu lépe odolávají tlakům zeminy a případné spodní vody . Díky tomuto provedení jsou septiky samonosné bez nutnosti betonáže .