Plastové jímky a žumpy

Všechny naše plastové jímky,septiky a jímky slouží k zachytávání splaškových vod z domácností,chat,penzionů a průmyslových zprovozů.
Další možnost jak jímky využít je k zachytávání dešťové vody k dalšímu požití ve Vaší domácnosti nebo zahradě. Naše výrobky jsou vodotěsně a proto je lze využít i v oblastech ,kde je kladen velký důraz na ochranu spodních vod i krajiny.